Postoji mnogo aplikacija koje omogućuju korisniku da promijeni Windows 7 Logon Screen. Gotovo svi od njih zahtijevaju da pokrenete aplikaciju i ne dodajete opciju u samom Windowsu. Koji je bolji način integracije od dodavanja opcije u kontekstni izbornik?

Zaslon za prijavu, od korisnika DanielNET DeviantArt, je divan mali program koji omogućuje svakome da promijeni zaslon za prijavu iz desktop desnim klikom kontekstnog izbornika. Kada odaberete zaslon za prijavu, otvorit će se novi prozor u kojem možete odabrati bilo koju sliku za pozadinu.

Naći ćete dvije druge opcije, Restore i Lock. Prvi omogućuje vraćanje izvorne pozadine, a potonja zaključava računalo kako bi provjerila pozadinu.

Ako je slika koju ste odabrali kao pozadinu prevelika, obavijestit će vas o mogućnosti stvaranja nove kopije i automatskog podešavanja slike. Maksimalna veličina slike je 256 KB.

Aplikacija je razvijena samo za Windows 7 i radi na 32-bitnom i 64-bitnom OS-u, testirali smo ga na 32-bitnom OS-u.

Preuzmite zaslon za prijavu

Radio Za Vas: Robert Gaines & George Fleming | Želite Nas Kontaktirati?

Komentari Na Mjestu: