Ako u odjeljcima za bilježnice koristite pravac, možda ćete biti zainteresirani za korištenje odabrane linije pravila na svim stranicama bilježnice. Da bi OneNote 2010 svaki put na novoj stranici kreirao pravilo, na izborniku Datoteka kliknite Mogućnosti. Pojavit će se dijaloški okvir OneNote Options, s lijeve trake kliknite Display i iz glavnog prozora, omogućite Create all new pages with pravim linijama. Sada kliknite U redu.

Primijetit ćete da će prilikom izrade nove stranice u odjeljku bilježnice OneNote automatski umetnuti linije pravila.

Radio Za Vas: Robert Gaines & George Fleming | Želite Nas Kontaktirati?

Komentari Na Mjestu: