Windows Početak pretraživanja može indeksirati različite pogone i lokacije za brže pretraživanje, ali što ako imate šifrirani disk i želite da se unutar njega indeksiraju datoteke. Prije objašnjavanja koraka za omogućivanje indeksiranja šifriranih datoteka provjerite je li pogon korišten šifriran BitLocker.

Prema Microsoftovoj pomoći i podršci, programi za šifriranje koji nisu Microsoftovi nisu podržani jer Windows podržava samo šifrirane datoteke Sustav šifriranja datoteka(EFS).

Kliknite Start Orb, upišite Opcije indeksiranja u Pokreni pretraživanjei pritisnite Enter. U glavnom prozoru opcija indeksiranja pritisnite gumb Napredno.

Sada provjerite Indeksiraj šifrirane datoteke i prikazat će vam se dijaloški okvir za potvrdu.

Ako za pristup šifriranim datotekama koristite pametnu karticu, morat ćete je umetnuti prije klika na Nastavi. Indeksiranje šifriranih datoteka Windows će obnoviti indeks od nule i može potrajati nekoliko sati, ovisno o broju datoteka.

Kada završite, pritisnite OK da biste zatvorili dijaloški okvir Advanced Options (Napredne opcije).

Radio Za Vas: Robert Gaines & George Fleming | Želite Nas Kontaktirati?

Komentari Na Mjestu: