Kad god stvorite novu prezentaciju, PowerPoint ga označava kao zadani. Ako radite na većoj prezentaciji i ako ste uključeni i drugi članovi, a recimo, na primjer, da dodijeljeni dio zadatka počinje od slajdova broj 10-21, morat ćete izmijeniti standardni mehanizam za numeriranje slajdova PowerPointa.

Pokrenite PowerPoint i idite na Dizajn kartica.

Udari Podešavanje stranice i prikazat će se dijaloški okvir Postavljanje stranice. Sada upotrijebite Broj slajdova iz: za odabir željenog broja za početak numeriranja slajda. Kao što možete vidjeti na slici ispod, odabrali smo 10.

Sada će klizač početi od 10. slajdova, a ne polazeći od prvog slajda. Možete odabrati bilo koji broj ovisno o tome koliko korisnika surađuju.

Radio Za Vas: Robert Gaines & George Fleming | Želite Nas Kontaktirati?

Komentari Na Mjestu: